Posts Tagged ‘سجاد تنها’

جم جمک

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: موسیقی آوازی ایرانی

این اثر کوششی است برای معرفی نغمات ایرانی به کودکان و نوجوانان، که پس از چند بار شنیدن موسیقی باکلام و فرگیری درست شعرها، با تلاش برای خواندن همراه موسیقی بی کلام، نغمات و فواصل موسیقایی‏ در ذهن شکل می گیرد.