Posts Tagged ‘سعيد روح‌افزا’

زیر گنبد کبود(ویژه نابینایان)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: گروه سنی ه, مذهبی

در میدان زندگی می‌دویم تا زودتر برسیم، در حالی که گاهی نمی‌دانیم در چه راهی گام گذاشته و به سوی کدام مقصد می‌رویم. کتاب حاضر از سری «کتاب اندیشه» در موضوع زندگی دنیا و پس از آن، تلاشی است برای ایجاد انگیزۀ تفکر در جهت خودشناسی و خداشناسی، و نیز توضیح چگونگی حرکت شایستۀ انسان به سوی خداوند. «کتاب اندیشه» بهانه‌ای است برای فکر کردن و فهمیدن؛ برای یافتن راه و شناختن مقصد. این مجموعه مباحث دینی را به زبانی ساده و روان بیان می‌کند تا زمینه‌ای برای عمیق‌تر شدن بینش نوجوانان فراهم آید.
دو نیمه از یک سیب (از مجموعه کتاب‌ اندیشه)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: گروه سنی ه, مذهبی

در ميدان زندگي مي‌دويم تا زودتر برسيم، در حالي كه گاهي نمي‌دانيم در چه راهي گام گذاشته و به سوي كدام مقصد مي‌رويم. كتاب حاضر از سري «كتاب انديشه» در موضوع خداشناسي تلاشي است هم براي ايجاد انگيزه تفكر در جهت خودشناسي و هم خداشناسي، و نيز توضيح چگونگي حركت شايسته انسان به سوي خدا. «كتاب انديشه» بهانه‌اي است براي فكر كردن و فهميدن، براي «راه» و شناختن «مقصد». اين مجموعه مباحث ديني را به زباني ساده و روان بيان مي‌كند تا زمينه‌اي براي عميق‌تر شدن بينش نوجوانان فراهم آيد.
او همنشین فرشته‌ها بود (از مجموعه کتاب اندیشه)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: گروه سنی ه, مذهبی

در ميدان زندگي مي‌دويم تا زودتر برسيم، در حالي كه گاهي نمي‌دانيم در چه راهي گام گذاشته و به سوي كدام مقصد مي‌رويم. كتاب حاضر از سري «كتاب انديشه» در موضوع خداشناسي تلاشي است هم براي ايجاد انگيزۀ تفكر در جهت خودشناسي و هم خداشناسي، و نيز توضيح چگونگي حركت شايسته انسان به سوي خدا. «كتاب انديشه» بهانه‌اي است براي فكر كردن و فهميدن؛ براي «راه» و شناختن «مقصد». اين مجموعه مباحث ديني را به زباني ساده و روان بيان مي‌كند تا زمينه‌اي براي عميق‌تر شدن بينش نوجوانان فراهم آيد.
دل در کنار دلدار

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان, گروه سنی ه, مذهبی

حيرت، كار پدر و پسر را مشكل كرده بود كه ناگهان ‏صداي فرشته وحي به گوش رسيد. «اي ابراهيم، تو آنچه ‏را در خواب ديده‌ بودي به انجام رساندي و براي اين ‏كارت شايستۀ پاداش شدي، به راستي كه اين يك آزمايش ‏دشوار بود...»‏ ‏«كتاب انديشه» بهانه‌اي است براي فكر كردن و فهميدن؛ ‏براي يافتن راه و شناختن مقصد، اين مجموعه مباحث ديني ‏را به زباني ساده و روان بيان مي‌كند تا زمينه‌اي ‏براي عميق شدن بينش نوجوانان فراهم آيد.‏
زیر گنبد کبود(ازمجموعۀ کتاب اندیشه)

• تولید شده در سال ۱۳۸۶ • Category: گروه سنی ه, مذهبی

در میدان زندگی می‌دویم تا زودتر برسیم، در حالی که گاهی نمی‌دانیم در چه راهی گام گذاشته و به سوی کدام مقصد می‌رویم. کتاب حاضر از سری «کتاب اندیشه» در موضوع زندگی دنیا و پس از آن، تلاشی است برای ایجاد انگیزۀ تفکر در جهت خودشناسی و خداشناسی، و نیز توضیح چگونگی حرکت شایستۀ انسان به سوی خداوند. «کتاب اندیشه» بهانه‌ای است برای فکر کردن و فهمیدن؛ برای یافتن راه و شناختن مقصد. این مجموعه مباحث دینی را به زبانی ساده و روان بیان می‌کند تا زمینه‌ای برای عمیق‌تر شدن بینش نوجوانان فراهم آید.
آخرین روز زمستان

• تولید شده در سال ۱۳۸۶ • Category: گروه سنی ه, مذهبی

در میدان زندگی می دویم تا زودتر برسیم، درحالی که گاهی نمی دانیم در چه راهی گام گذاشته و به سوی کدام مقصد می رویم. کتاب حاضر از سری "کتاب اندیشه" در موضوع غیبت و انتظار و ظهور ،تلاشی است برای ایجاد انگیزۀ تفکر در جهت خود شناسی و خدا شناسی، و نیز توضیح چگونگی حرکت شایستۀ انسان به سوی خداوند."کتاب اندیشه" بهانه ای است برای فکر کردن وفهمیدن، برای یافتن راه و شناختن مقصد. این مجموعه مباحث دینی را به زبانی ساده و روان بیان می کند تا زمینه ای برای عمیق تر شدن بینش نوجوانان فراهم آید.
روبه روی او (از مجموعه کتاب اندیشه)

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی ه, مذهبی

در میدان زندگی می‌دویم تا زودتر برسیم، در حالی که گاهی نمی‌دانیم در چه راهی گام نهاده و به کجا می‌رویم. کتاب حاضر از سری «کتاب اندیشه» در موضوع خداشناسی تلاشی است برای ایجاد انگیزه به سوی خودشناسی و خداشناسی؛ و چگونگی سپاسگذاری شایسته به درگه آن که همة نعمت‌ها از اوست، و نیز توضیح چگونگی حرکت انسان به سوی خدا. «کتاب اندیشه» بهانه‌ای است برای فکر کردن و فهمیدن، برای یافتن راه و شناختن مقصد. این مجموعه مباحث دینی را به زبانی ساده و روان بیان می‌کند تا زمینه‌ای برای عمیق‌تر شدن بینش نوجوانان فراهم آید.
سربازی بزرگ یا سرداری کوچک (از مجموعه نگران پروانه‌ها)

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی

چه نيازي بود كه شاهنشاه ايران سرداري را براي دستگيري و آوردن آن كه در شبه جزيرۀ عرب ادعاي پيامبري كرده بود مامور سازد؛ اين كار از عهده سربازي نيز برمي‌آمد. پيروز در راه خود به سوي مكه و مدينه به اين مسائل مي‌انديشيد و از شگفتي‌هايي كه با آنها روبه‌رو مي‌شد و سرنوشتش را يكباره دگرگون مي‌ساخت بي‌خبر بود. كتاب حاضر از مجموعۀ «نگران پروانه‌ها» حكايت نامۀ رسول گرامي به خسرو پرويز و پاسخ و اقدام او را در قالب داستاني شيرين روايت مي‌كند.
هفت قدم تا خدا (از مجموعه کتاب‌های اندیشه)

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: داستان, گروه سنی ه, مذهبی

در ميدان زندگي مي‌دويم تا زودتر برسيم؛ در حالي كه گاهي نمي‌دانيم در چه راهي قدم گذاشته و به سوي كدام مقصد مي‌رويم. كتاب حاضر از سري «كتاب انديشه» در موضوع خداشناسي تلاشي است هم در جهت خودشناسي و هم خداشناسي و نيز توضيح چگونگي حركت شايسته اين خود به سوي خدا. «كتاب انديشه» بهانه‌اي است براي فكر كردن و فهميدن؛ براي يافتن «راه» و شناختن «مقصد». اين مجموعه مباحث ديني را به زباني ساده و روان بيان مي‌كند تا زمينه‌اي براي عميق‌تر شدن بينش نوجوانان فراهم آيد.
از شما، به سوی شما، برای شما (از مجموعه کتاب‌های ‏اندیشه)‏

• تولید شده در سال ۱۳۸۴ • Category: داستان, گروه سنی ه

انديشه بشر همواره در برابر معجزه پيامبران با حيرت و ‏شگفتي سر تعظيم فرود آورده است. در اين ميان، قرآن ‏معجزه‌اي است زنده كه از زمان نزول بر پيامبر اسلام، ‏مسلمانان هميشه از بركات زندگي‌بخش آ‌ن بهره‌ برده‌اند.‏ در اين كتاب، نويسنده كوشيده است با زباني ساده و ‏روان زمينه‌اي براي انديشه هرچه بيشتر نوجوانان ‏دربارۀ زندگي پيامبران، معجزات و برنامه‌هاي آسماني ‏براي زندگي شايسته بشر فراهم آورد.‏