Posts Tagged ‘سهیلا احمدی فر’

بند انگشتی(نمایشنامه)

• تولید شده در سال ۱۳۸۶ • Category: سینما و تئاتر, گروه سنی ج, گروه سنی د

مرتضی خان همه چیز داشت جز بچه، تا اینکه یک روز پیرمردی از راه می‌رسد و چهار تا سیب به زن مرتضی‌خان می‌دهد. او باید هر چهار سیب را کامل بخورد، اما... . و چنین است که بندانگشتی هم از راه می‌رسد. این نمایش نامه یک بار در سال ۱۳۷۱ با تکنیک «میله‌ای» و یک بار در سال ۱۳۷۶ و با عنوان «کی می‌تونه با دیو بجنگه» با تکنیک «بن راکو و فک‌زن» اجرا شده است.