Posts Tagged ‘سیداحمد وکیلیان’

چیستانهای خواندنی

• تولید شده در سال ۱۳۷۵ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د

شايد كودكان و نوجوانان با شنيدن و خواندن قصه ها و افسانه هاي قديمي و دانستن شيوه زندگي پدران و مادران و گذشتگان خود دريابند كه چگونه آنان بر مشكلات پيروز شدند و غمها و شاديهاي خود را به سينة تاريخ سپردند. بخش مهمي از تاريخ گذشتگان را مي توان در قصه ها، افسانه ها، شعرها و چيستانها يافت كه از بخشهاي مهم فرهنگ هر كشوري هستند. اين كتاب نيز با طرح بعضي چيستانهاي فرهنگ اين مرز و بوم به دنبال چنين هدفي است.