Posts Tagged ‘سید فرهاد حسینی’

دنیای کوچک

• تولید شده در سال ۱۳۷۷ • Category: فیلم کوتاه

پسري ٧ ساله هر روز غذاي پدرش را که بيرون از روستا کار مي کند براي او مي برد. در راه، با لانه مورچه ها آشنا مي شود و غذا را با مورچه ها تقسيم مي کند. اما، لانه مورچه ها بر سر راه نهري است... .