Posts Tagged ‘عبدالله ضيائي’

مکانیک

• تولید شده در سال ۱۳۵۷ • Category: فیلم کوتاه

اجداد ما از هزاران سال پيش تا امروز ابزار و وسائل گوناگوني را ابداع و اختراع كرده اند تا بتوانند كارهايشان را بهتر و سريعتر انجام دهند. اين وسائل و ابزار روز به روز پيشرفته تر شده اند.