Posts Tagged ‘عليرضا كريمی‌صارمی’

کودکان سرزمین ما

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: تصویری, گروه سنی و

كودكاني كه دوربين به دست گرفته، با كنجكاوي و علاقه ‏در محيط زندگي خود به جستجو پرداخته و تركيبي از تخيل ‏و تصور خود را در آميزش با دنياي بيروني شكل داده‌اند ‏هم راه گشاي بزرگسالي هستند كه در لايه‌هاي دور و ‏پيچيده ذهن خويش به دنبال خاطره‌هاي معصوم و شيرين ‏كودكي مي‌گردند، و هم نويد دهندگان ظهور عكاساني ‏چيره‌دست در آينده‌اي نزديك مي‌باشند.‏ كتاب حاضر مجموعه‌اي از عكس‌هاي زيبا و شگفت‌انگيز ‏كودكان و بزرگسالان است كه در پنجمين جشنواره عكس ‏كودك گزينش شده‌اند. برپايي چنين جشنواره‌هايي از سوي ‏كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با هدف ارتقاي ‏سطح فرهنگ كودكان و نوجوانان در كشور و ايجاد ‏انگيزه‌هاي بيشتر در آينده‌سازان اين مرز و بوم صورت ‏مي‌گيرد، تا هم زمينه‌هاي جستجو و تلاش آنان گسترش يابد ‏و هم آشنايي و دانش آنان همگام با سطح پيشرفت و ‏تكنولوژي در اين زمينه‌ها شود.‏