Posts Tagged ‘علیرضا کمری’

نگارگر تاریخ (گزینۀ تاریخ بیهقی از مجموعه گنجینه متون کهن)

• تولید شده در سال ۱۳۸۴ • Category: گروه سنی و, متون کهن

بیهقی در کار تاریخ نگاری، مبدع و پیشگام شیوه‌ای خاص است که متأسفانه در دوره‌های پس از او دنبال نشد، و در نتیجه تاریخ‌نگاری به زبان فارسی در مسیری ناهموار و نابسامان گرفتار آمد. دقّت و دوربینی این نویسندۀ سترگ و تاریخ نگار ژرف‌اندیش یادآور فراخنای افق فکری و ژرفابینی حکیم ابوالقاسم فردوسی سرایندۀ شاهنامۀ ماندگار است. از میان جنبه‌های مشترک و همانند این دو اثر بی‌همتا، می‌توان به خردگرایی، شکوه و صلابت زبان و روح رادی و راستی را در هر دو متن اشاره کرد. مجموعة «گنجینه متون کهن» با هدف آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی در حوزة ادبیات گرانقدر فارسی فراهم آمده است. این مجموعه با معرفی نویسندۀ هر متن و ویژگی های مهم کار او و نیز شرح واژه‌ها و مفاهیم دشوار، در پی آن است تا پلی باشد برای توجه بیشتر و رجوع به منابع اصلی در حوزۀ ادبیات فارسی.
گزاره چهل حدیث ( امام خمینی(ره) )

• تولید شده در سال ۱۳۸۲ • Category: گروه اولیا و مربیان, مذهبی

بسياري از محققان و عالمان اسلامي بر آنند که شيعيان نخستين کساني هستند که به جمع آوري و ثبت و تدوين احاديث همت گماردند. براي تدوين حديث از زمان پيامبر اسلام(ص) سه مرحله ذکر شده است: مرحله نخست با کتابت و تدوين حديث به دست مبارک حضرت علي(ع) آغاز مي شود و به وسيله ياران نزديک او (سلمان و ابوذر) و ديگر ائمه معصومين(ع) تا زمان امام محمد باقر(ع) ادامه مي يابد و ... . در اين کتاب، ابتدا حديث و ترجمه آن نقل مي شود، سپس با توضيح کلمات و تعابير مهم، به شرح متن حديث پرداخته مي شود. شيوه گزينش احاديث که از موضوع جهاد با نفس آغاز شده و با شور و شگفتي خاصي به قرآن ختم مي شود طرح و انتخاب احاديث را جالب توجه ساخته است.