Posts Tagged ‘علی اصغر زاده’

چکاوک و چمنزار

• تولید شده در سال ۱۳۷۸ • Category: پویانمایی

آموزش حروف الفباي فارسي با استفاده از آوازهاي کودکانه
اصحاب فیل

• تولید شده در سال ۱۳۷۶ • Category: پویانمایی

به فرمان پروردگار، مرغان ابابيل با سنگباران کردن اصحاب فيل، آنها را نابود مي کنند.
بچه ها با هم

• تولید شده در سال ۱۳۷۳ • Category: پویانمایی

پسر بچه اي دوستانش را به خاطر مشاجره اي ساده ترك مي كند. او سعي مي كند دوستي دائمي براي خود بيابد كه موفق نمي شود و سر انجام به نزد دوستان سابقش برمي گردد
همنشین

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: پویانمایی

همنشين تو از توبه بايد/تا تو را عقل و دين بيفزايد / فيلم با تكنيك خميري عروسكي مي كوشد تا معاني بيت فوق را به تصوير بكشد.
کوزه گر

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: پویانمایی

كوزه گري سعي مي كند كه بهترين شاهكارش را خلق كند. او با تمام وجود كار مي كند و در پايان خودش را فداي كارش مي كند