Posts Tagged ‘علی اکبر صادقی’

ائتلاف

• تولید شده در سال ۱۳۸۳ • Category: پویانمایی

فیلم برگرفته شده از چهل تابلوی نقاشی است كه ‏ائتلاف و تبانی ابرقدرت ها را برای نابودی عشق ‏و مفاهیم انسانی به شكلی نمادین و سوررئال به ‏نمایش می‌گذارد.‏
زال و سیمرغ

• تولید شده در سال ۱۳۵۶ • Category: پویانمایی

سام، فرزند نريمان، قويترين مرد جهان، سالهاست كه در انتظار پسري هست تا پس از او بر زابلستان حكمراني كند. همسرش پسري مي آورد. اما سپيد مو. با ديدن فرزند سپيد مويش. سام عقل از كف مي دهد و او "فرزندي شيطاني" مي خواند و فرمان مي دهد به دور كردن پسر چنانكه هيچ كس نتواند او را ديدن. سيمرغ خردمند کودک معصوم را بر بلنداي كوه البرز مي يابد. او را بزرگ مي كند و از او جواني قدرتمند مي سازد.
ملک خورشید

• تولید شده در سال ۱۳۵۴ • Category: پویانمایی

و چون شاهزاده نگاهش بر نقش مي افتد. عاشق مي شود و آه مي كشد. آهي از اعماق جان. بالاخره آن شاهزاده. آن مشكل گشا و سحرشكن. مي رود و مي رود تا به شهر هفتم مي رسد و... .
رخ

• تولید شده در سال ۱۳۵۳ • Category: پویانمایی

تخته شطرنج تنها شاهد وقايع است. مهره هاي شطرنج به حركت درمي آيند و اين ادامه مي يابد تا تخته شطرنج خالي مي شود و تنها دو مهره باقي مي ماند. بازي ادامه پيدا مي كند تا ... .
من آنم که…

• تولید شده در سال ۱۳۵۲ • Category: پویانمایی

با دريده شدن قلب شب به خنجر طلايي خورشيد، جنگجويان دو سوي ميدان پيش مي آيند. پيش از نبرد هر جنگجو گاهي پيش مي آيد که به خودستايي مي پردازد "من آنم كه...
گلباران

• تولید شده در سال ۱۳۵۱ • Category: پویانمایی

آرامش و آشتي بر دو كشور همسايه گسترده است كه ناگهان بر سر تصاحب پرنده اي شكار شده. دوستي حكام دو كشور رنگ دشمني به خود مي گيرد و خاربوته كينه بر دلهاي پاك مردم مي رويد. بچه هاي دو شهر كه زندگي را در خطر نابودي مي بينند. درصدد چارچوبي برمي آيند و سلاحهاي دشمني را به ترانه هاي آشتي و شادي مبدل مي كنند. اما هنگام تقسيم پرنده پخته. مجددا بين حكام اختلاف مي افتد و آتش كينه از نو زبانه مي كشد.
هفت شهر

• تولید شده در سال ۱۳۵۰ • Category: پویانمایی

زمان" در هيئت جنگاوري پير ظاهر مي شود.