Posts Tagged ‘علی محمد قاسمی’

افسانه بیداری

• تولید شده در سال ۱۳۸۲ • Category: مستند

فیلم افسانه بیداری، در فاصله بین مرگ و ‏زندگی می‌گذرد. زندگی رویاست یا مرگ؟ كدامیك ‏به افسانه می‌ماند و كدامیك به واقعیت؟ فیلم ‏از زبان یك كودك در فاجعه زلزله بم از افسانه ‏بیداری می‌گوید.‏