Posts Tagged ‘غلامرضا بکتاش’

رونویسی از بهار

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج

خاك از دست بهار، رونويسي كرده است، دانه‌ها را چند بار. بركه‌اي از آسمان، ماه را مانند نان، رونويسي كرده است. شاعران هم چون بهار، رونويسي مي‌كنند، كتاب حاضر مجموعه سروده‌هايي است در فضاي بهار، به همراه نقاشي‌هاي قشنگ.