Posts Tagged ‘فاطمه بدرطالعی’

بازیهای محلی ایران برای کودکان و نوجوانان

• تولید شده در سال ۱۳۸۲ • Category: سرگرمی, گروه اولیا و مربیان

تربيت و پرورش تواناييهاي جسمي كودكان و نوجوانان و آموزش مهارتهاي لازم به آنها از طريق بازيها، بويژه بازيهاي دسته جمعي، هم اوقات فراغت آنها را به شكل شايسته پر مي كند و هم آنها را براي ورود به عرصه زندگي اجتماعي و پذيرش مسئوليتهاي آن آماده مي سازد. كتاب حاضر مجموعه اي از بازيهاي سرگرم كننده است كه با هدف فوق و متناسب با فضاها و مكانهاي مختلف تدوين يافته است و پدر و مادرها و بزرگترها نيز مي توانند در كنار فرزندان، لذت بازيهاي دوران كودكي خود را تكرار كنند.
گنجشک خانه کاغذی

• تولید شده در سال ۱۳۷۴ • Category: داستان, گروه سنی ب

گنجشكي بود كه خانه اي داشت. يك روز بادتندي وزيد و خانه گنجشك هم با آن پريد. وقتي او رفته بود سر چشمه پرهايش را بشويد، روي آب يك گلوله پنبه ديد. آن را پيش عمو ريس ريس و عمو باف باف برد و يك پارچه سبز گُل گُلي بافت. عمو دوز دوز هم براي او يك پيراهن سبز قشنگ دوخت. اما يك روز كه روي پشت بام قصر پادشاه نشسته بود ... .