Posts Tagged ‘فرخنده ترابی’

ریشه در آسمان

• تولید شده در سال ۱۳۸۴ • Category: پویانمایی

رویشی سخت، حیاتی دوباره... جوانه¬ی تنها، ‏برای ارتباط با موجودات اطراف خود می‌خواهد از ‏خاك خارج شود، اما این امر به مرگ او منجر ‏می‌شود و این یك پایان نیست...‏
شنگول و منگول

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: پویانمایی

روایتی از داستان کهن شنگول و منگول در قالب پته دوزی های سنتی کرمان
ماهی رنگین کمان

• تولید شده در سال ۱۳۷۵ • Category: پویانمایی

غرور و خودخواهي يك ماهي زيبا او را از دوستانش جدا مي كند. اين تنهايي هر لحظه او را در خطر قرار مي دهد. ماهي زيبا راهي براي فرار ندارد. بنابراين
کلاغ تشنه

• تولید شده در سال ۱۳۷۴ • Category: پویانمایی

كلاغي تشنه كوزه اي پر از آب در بيابان مي يابد. اما آب كم است و نوك كلاغ بسيار كوتاه و...
سلامتی مایه نشاط است.

• تولید شده در سال ۱۳۷۳ • Category: پویانمایی

اين فيلم چگونگي مراقبت كردن از سلامتي را به كودكان مي آموزد، بدون اينكه از ديگران انتظار كمكي داشته باشند
آزاده

• تولید شده در سال ۱۳۷۳ • Category: پویانمایی

آزاده دختري كوچك است كه پدرش اسير جنگي است. آزاده آزادي پدرش را با دادن آزادي به حيوانات در نقاشيهايش مي بيند
پرواز

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: پویانمایی

پرنده اي كه در آسمان پرواز مي كند. اسير وسوسه ها و جاذبه هاي زميني مي شود و اين در حالي است كه پرنده اي روي زمين است و به پرواز مي انديشد