Posts Tagged ‘فرشید کلانتری’

کاغذ و برش (٥)

• تولید شده در سال ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی ج, گروه سنی د

با كاغذ و تا كردن و برش مي توانيد هر شكلي را كه در قالب مربع، مستطيل، يا مثلث است، تكثير كنيد. اين كتاب شامل نمونه هايي از تكثير ٤ تايي تا ٣٢ تايي است. دقت كنيد كه هر چه تعداد شكلهاي تكثير شده بيشتر باشد، از كاغذ بزرگتر و نازكتري استفاده شود. با چسباندن نمونه ها بر روي كاغذهاي رنگي مي توانيد به آنها تنوع رنگي بيشتري بدهيد. مواد لازمي كه در كتاب معرفي شده است، به كمك نمونه هاي مختلف و تصاوير متناسب ارائه شده،‌ مقدمه خوبي براي ورود شما در اين زمينه است.
دایره نقش

• تولید شده در سال ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د

ستاره ها كهكشان را، برگها درختان را و درختان جنگل را مي سازند. قطره ها رودخانه ها را، رودخانه دريا را و گلها گلستان را مي سازند و آنگاه كه از اشياي ساده جهاني بزرگ پديد آمد كه افقش پر از دريا، جنگل، گلستان، و آسمانش پر از كهكشان شد، كيست كه شيفته اين همه پديده هاي زيبا و پر رمز نشود؟‌ در گذشته، كساني خيلي عميق به اين رازها فكر كرده و نتيجه انديشه هايشان را در قالبي هنرمندانه بيان كرده و نقشها را آفريدند. اكنون برگ و ستاره و گلبرگ در اختيار شماست. با تكرار منظم آنها، آسمان و زمين خود را پر از ستاره، گل و... كنيد.