Posts Tagged ‘فرهاد حسن‌زاده’

دیو دیگ به سر

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: داستان

"بزبزک نگاهی کرد این طرفی، نگاهی کرد آن طرفی. فهمید که حسابی تنها شده است. نه از گله خبری بود، نه از صدای نی لبک سمندر. اما او راه روستا را بلد بود تصمیم گرفت برود و خودش را به صاحبش برساند" اما این تازه شروع داستان است. بزبزک قصه ما سر راه برگشتن به روستا ماجراهای عجیب و غریبی بوجود می آورد که خواندنش برای همه جالب است
قصه‌های کوتی‌کوتی

• تولید شده در سال ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف

جانوري كه دهها جفت كفش دارد چگونه مي‌تواند بازي كند، به مدرسه يا مهماني برود، و يا پرواز كند؟ جوراب‌هايش را چگونه تميز مي‌ كند؟ اما كوتي‌كوتي همه اين كارها را دوست دارد و... اين كتاب شرح ماجراهاي يك بچه هزارپاست كه ماجراهايش هم به اندازه پاهايش بسيار زياد است.