Posts Tagged ‘فرهاد شیبانی’

از رخ زیبای دوست

• تولید شده در سال ۱۳۷۵ • Category: تصویری, گروه سنی ه

اين كتاب مجموعه اي از عكسهاي زيباست كه نه با انگيزه عكاسي كردن، بلكه به خاطر علاقه به هنر نقاشي پديد آمده اند. زيبايي عكسها چنان است كه از مرز عكاسي فراتر مي روند و همچون آينه اي به جلوه رخ زيباي دوست مي نشينند.
شهری دیگر

• تولید شده در سال ۱۳۵۲ • Category: پویانمایی, فیلم کوتاه

اين فيلم بر پايه نقاشيهايي از كودكاني كه عضو كتابخانه هاي كانون بوده اند. ساخته شده است. آنها شهر فرنگي را تماشا مي كنند كه نقاشيهاي خودشان را نمايش مي دهد.