Posts Tagged ‘فروغ شایگان’

نوشتن خلاق

• تولید شده در سال ۱۳۸۴ • Category: آموزشی, گروه اولیا و مربیان

توانايي توجيه و تبيين افكار و دريافت هاي خود، ‏بالاترين شكل آزادي است كه مي‌توان در يك جامعه ‏انساني آموخت. جامعه‌اي كه نتواند چنين توانايي و ‏تجربه‌اي را به افراد خود آموزش دهد روح خلاقيت، رشد و ‏پيشرفت را در بطن خود دفن خواهد كرد. در جامعه‌اي ‏انساني، مربيان راهنماياني ‏دلسوزی هستند كه كنجكاوي كودكان را گسترش داده و به ‏پرورش و خلاقيت ذهن آنها كمك مي‌كنند. در اين راه ‏بزرگ‌ترين هنر مربيان آگاه ترغيب و تشويق كودكان و ‏نوجوانان به دانستن بيشتر است .‏ از آنجا كه ادبيات شكلي از هنر است كه نمي‌توان آن را ‏مانند مهارت‌هايي چون نجاري، خياطي يا شنا به طور ‏مستقيم آموزش داد، بنابراين، نياز به روشي تجربي و ‏سازنده دارد كه در آن زبان سكاندار ارائه تجربه‌ها، ‏نگرش‌ها و افكار فرد است. كتاب حاضر در پي تحقق چنين ‏امري در زمينه نوشتن خلاق كودكان و نوجوانان و رشد و ‏پرورش هرچه بيشتر توانايي آنان در اين زمينه است.‏