Posts Tagged ‘فروغ علی شاهرودی’

هفت دیار نیشابور

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: آموزشی, گروه سنی ه, گروه سنی د

نیشابور شهر بزرگی است که در طول تاریخ مرکز علم و ادب و آموزش و هنر بوده و به رغم آنکه بارها در معرض هجوم بیگانگان قرار گرفته، با این حال، همواره قامت برافراشته و رسالت خویش را در گسترش علم و ادب و هنر پاس داشته است . قلب تپنده و کهنسال شهر به مسجدها، مدرسه‌ها، کاروانسراها و بازارهایش روح و نشاط زندگی می‌بخشد و عشق و عرفان را در دامان خویش پرورش می‌دهد. کتاب حاضر گلگشتی است در این دیار کهنسال و کوچه باغ‌های پرخاطره آن، همراه تصاویری زیبا و گویا.