آثار هنرمند ’فریبا کلهر‘

از آسمان حرف بزن (از مجموعۀ نگران پروانه‌ها)

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • گروه محصولات داستان٬ مذهبی٬ گروه سنی ه٬ گروه سنی د

کوچه‌ها خالی، راه‌ها بن‌بست، دشت‌ها خشک و زمین، منجلاب جهل و نادانی. آسمان می‌شکفد، قطره‌ای نور فرو می‌چکد و قلب غمگین زمین رویش نرگس و نیلوفر را باز به مرداب جهان می‌بیند. آسمان باز سخن می‌گوید و زمین می‌شنود. کتاب حاضر از مجموعۀ «نگران پروانه‌ها» روایتی است از گفتگوی آسمان و زمین.
فرشته‌ای اینجاست (از مجموعِۀ نگران پروانه‌ها)

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • گروه محصولات داستان٬ مذهبی٬ گروه سنی ه٬ گروه سنی د

بار دیگر ابوجهل مسافری غریب را فریب داده و بر او ستم می‌کند. آن مسافر که با امید و آرزوهای بسیار به مکه آمده بود حکایت پیمان جوانمردان را می‌شنود و به سراغ محمدامین می‌رود. محمدامین نیز یکی از همان جوانمردانی است که سال‌ها پیش برای کمک به مظلومان هم پیمان شدند. کتاب حاضر از مجموعۀ «نگران پروانه‌ها» فضای اجتماعی و انسانی مکه را پیش از بعثت رسول گرامی در قالب حکایتی شیرین تصویر کرده و مرام و منش محمد را در برخورد با اشراف و ستمگران قریش باز می‌گوید.
سگی که قارقار می کرد

• تولید شده در سال ۱۳۸۳ • گروه محصولات داستان٬ گروه سنی الف

در فرهنگ این مرز و بوم، هنر همواره منزلت خاص خود را داشته و هنرمند نیز در نگاه آقا سگه به مرض عجیبی دچار شده بود. دیگه نمی‌توانست درست واق‌واق کند. گاهی می‌گفت: واق، میو، واق گاهی می‌گفت: واق، قار، واق، و صداهای دیگر. وقتی پیش دکتر رفت دکتر از دست او خیلی عصبانی شد، چون فهمید که سگ بدجنس شکمو گربه و کلاغ و... را خورده است. او گربه و کلاغ و... را از گلوی سگ ناقلا بیرون کشید ولی ناگهان سگ بدجنس به او حمله کرد و... . کتاب حاضر مجموعه چند داستان ساده و جالب است، به همراه نقاشی‌های قشنگ.
گربه ایران ما

• تولید شده در سال ۱۳۷۸ • گروه محصولات داستان٬ گروه سنی ب

گربه ما که گربه ایران ماست، دشمن شاه و دشمن امریکاست. این یکی از شعارهایی است که مردم تظاهر کننده در پی عمل قهرمانانه پسرکی کوچک و گربه اش سر می دهند. پسرک و گربه اش از دست سربازها فرار کرده و به طرف جمعیت تظاهر کننده می روند و یک سرباز مهربان را نیز به درون مردم می کشانند.