Posts Tagged ‘فریدون عموزاده خلیلی’

زردِ مشکی

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د

رمان زرد مشكی كه برای گروه سنی «د» و «هـ» منتشر شده است داستان درچرخه‌ای به همین نام است و خاطرات و وقایعی كه از زبان دوچرخه بیان می‌شد. هر كدام از این حوادث بخشی از كتاب را شامل می‌شود و در مجموع ۴۶ بخش را شامل می‌شود كه در ۲۱۵ صفحه آمده است