Posts Tagged ‘فطیما یثربی’

صندلی ها

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: پویانمایی

مردی وارد اتاق های مختلفی می‌شود. در هر اتاق ‏پس از كمی انتظار یك صندلی برای نشستن به او ‏ارائه می‌شود. او می‌نشیند و تصاویر زیبایی ‏برای او پخش می‌شود. مرد خسته می‌شود و به طمع ‏مكانی بهتر اتاق ها را ترك می‌كند و این ماجرا ‏ادامه پیدا می‌كند تا اینكه...‏