Posts Tagged ‘لائورا ماینی’

تئاتر چگونه زاده می شود؟

• تولید شده در سال ۱۳۶۸ • Category: آموزشی, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و

براي بيان يك واقعه يا پديده راههاي گوناگوني وجود دارد، يكي از اين راهها، تئاتر است كه با كنار هم گذاشتن عوامل گوناگون- نور افكنها، دكور خانه ها، قلعه ها، قصرها و... لباسهاي تاريخي، حالات و حركات بازيگران روي صحنه، صدا و رفت و آمد آنها بر روي صحنه و...ـ به روشي شگفت انگيز، داستان يا ماجرايي را به صورت زنده و رو در رو روايت مي كند. كتاب حاضر با نگرشي تاريخي به چگونگي آغاز تئاتر و بررسي عوامل لازم در ساخت و پرداخت تئاتر مي پردازد.