Posts Tagged ‘لوآنا رینالدو’

کی توی دریا زندگی می کند؟

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: تصویری, گروه سنی الف

بیا به اعماق دریا و دنیای زیر آب برویم. وال آبی، ماهی های رنگارنگ، اختاپوس هشت پا و خیلی از جانورهای دریایی را در این کتاب جالب و قشنگ ببینیم.
کی توی باغ زندگی می کند؟

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: تصویری, گروه سنی الف

بیا توی این باغ سرسبز و رنگارنگ بگردیم. کفشدوزک، حلزون، پروانه های زیبا و خیلی از موجودات دیگر را توی این کتاب جالب و قشنگ می بینیم.