Posts Tagged ‘مارتین سالزبری’

تصویرگری کتاب کودک

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: آموزشی

این کتاب تکنیک ها و مهارتهای فکری و عملی لازم برای تصویرگری کتاب کودک را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. همچنین با مروری کلی بر مباحثی چون تاریخچه تصویرگری، شخصیت پردازی در کتابهای تصویری، تصویرگری کتابهای غیرداستانی و چاپ، مجموعه ای از اطلاعات ارزشمند را در اختیار علاقه مندان به تصویرگری کتابهای کودکان قرار می دهد.