Posts Tagged ‘ماریون والتر’

بازی با آینه

• تولید شده در سال ۱۳۸۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د

اگر آينه اي را به صورت ايستاده روي يک تصوير بگذاريد، ميبيند که تصوير توي آينه با تصوير اصلي تفاوت دارد. با جابه جا کردن آينه، تصوير توي آينه نيز تغيير مي کند. خانم ماريون والتر با استفاده از همين خاصيت آينه، کتاب سرگرم کننده اي براي بچه ها تهيه کرده است. از اين کتاب مي توانيد درخانه، مدرسه يا هر محل مناسب ديگر استفاده کنيد.