Posts Tagged ‘مجید مجیدی’

بچه های آسمان

• تولید شده در سال ۱۳۷۵ • Category: تولیدات ویژه, فیلم سینمایی

علي و زهرا مشكل مالي دارند. كم كم شرايط سخت و سخت تر مي شود. علي و زهرا تصميم مي گيرند اين مشكل را خودشان حل كنند و بدون اطلاع والدينشان ... .
آخرین آبادی

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: فیلم کوتاه

يك مربي كه كتابدار کتابخانه سيار نيز هست بايد كتابهايي را به دهكده اي در منطقه اش ببرد. در رسيدن به آخرين آبادي كه در منطقه اي مرتفع قرار دارد با موانع و مشكلات زبادي روبه رو مي شود