Posts Tagged ‘مجید ملامحمدی’

غریبه مهربان

• تولید شده در سال ۱۳۷۶ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د

سواران، خسته و تشنه، به کنار چند چادر کوچک و سياه مي رسند و از زني که مضطرب و منتظر به دور دستها مي نگرد طلب غذا مي کنند. زن از روزهاي سياه قحطي و از سفره خالي سخن مي گويد. مرد مهرباني از آن گروه به طرف بز ضعيف و لاغري در کنار چادرها مي رود و پس از طلب خير و برکت از خداوند، مشغول دوشيدن آن مي شود. شگفتي زن قابل وصف نيست ... . کتاب، مجموعه داستانهايي است از زندگي و رفتار پيامبر(ص) و علي بن ابيطالب(ع).
حرفهای ناتمام

• تولید شده در سال ۱۳۷۴ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د

كتاب مجموعه سروده هايي است از چندتن از شاعران معاصر براي كودكان و نوجوانان. تصاوير زيبايي كه به همراه سروده هاست مجموعه را جذاب و ديدني تر كرده است.