Posts Tagged ‘محبوبه مقصودی’

نارگیل‌ها (از مجموعه‌ دوباره نگاه کن)

• تولید شده در سال ۱۳۸۶ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د

با انديشه و هنر مي‌توان به همه اشياي بي‌جان در اطراف خود جان داد، حتي اگر به سختي پوست نارگيل باشند. شكل‌هاي زيباي اين كتاب مي‌تواند نمونه‌اي باشد براي به كارگيري نيروي انديشه شما و آفرينش هنرمندانه شكل‌هاي بيشتر و زيباتر.