Posts Tagged ‘محسن تقوایی’

تلاش

• تولید شده در سال ۱۳۵۸ • Category: فیلم کوتاه

اين فيلم درباره تلاش بيهوده پسر بچه اي است كه ماهيگيري نمي داند. هربار تلاش مي كند اما قلابش خالي است. وقتي كه مي فهمد او نمي تواند به تنهايي اين كار را انجام دهد. مي رود تا به همراه ديگر صيادان در كشيدن تور به آنها كمك كند.