Posts Tagged ‘محمدحسن حسینی’

کلاس بهار

• تولید شده در سال ۱۳۸۴ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج

كتاب حاضر مجموعه شعرهايي است از دريچه نگاه كودكان، ‏با زباني ساده و روان، همراه با نقاشي‌هاي زنده و ‏زيبا.‏
آخرین پدربزرگ

• تولید شده در سال ۱۳۸۲ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د

پدربزرگ پسرک با همه پدربزرگها فرق مي کند. فقط اوست که در تمام دنيا مي تواند بخوبي نقش حضرت عباس را در تعزيه به عهده بگيرد. شوخيهايش، خنده هايش، سکوتش، تقويمش و حتي مردنش با همه پدربزرگها فرق مي کند. پسرک تنها کسي است که در خانواده تنهايي پدربزرگ را مي فهمد و سعي مي کند او را از اين تنهايي نجات دهد. پس از مرگ پدربزرگ، پسرک خوابهاي آشفته اي مي بيند و حتي فکر مي کند که مرگ خود را نيز به چشم مي بيند، اما سرانجام ...