Posts Tagged ‘محمدرضا سنگری’

چهل روز عاشقانه(ویژه نابینایان و در ۴ مجلد)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی

کتاب بازخوانی واقعه عاشوراست برای حضور در مراسم پرشکوه به بار نشستن درختی که انبیا در هزاره های نبوت خویش کاشتند. عاشورا روز بخشش میراث همه انبیا به حسین است و اربعین روز بخشیدن این میراث از طرف حسین به تاریخ است و به انسان و به هر آن کس که بخواهد زیستنی همچون پیامبران داشته باشد. نویسنده با برگرفتن شعله هایی از نور و حقیقت آن واقعه، گذری بر سراسر آن تا اربعین دارد و با نثری زیبا و روان خوانندگان را بر خوان بیدریغ کرامت انسانی حسین (ع) و یارانش و آن بانوی بزرگوار ریگزارهای غم و خارستانهای تازیانه می نشاند.
چهل روز عاشقانه

• تولید شده در سال ۱۳۸۱ • Category: داستان, مذهبی

كتاب بازخواني واقعه عاشوراست براي حضور در مراسم پرشكوه به بار نشستن درختي که انبيا در هزاره هاي نبوت خويش کاشتند. عاشورا روز بخشش ميراث همه انبيا به حسين است و اربعين روز بخشيدن اين ميراث از طرف حسين به تاريخ است و به انسان و به هر آن کس که بخواهد زيستني همچون پيامبران داشته باشد. نويسنده با برگرفتن شعله هايي از نور و حقيقت آن واقعه، گذري بر سراسر آن تا اربعين دارد و با نثري زيبا و روان خوانندگان را بر خوان بيدريغ کرامت انساني حسين (ع) و يارانش و آن بانوي بزرگوار ريگزارهاي غم و خارستانهاي تازيانه مي نشاند.