Posts Tagged ‘محمدکاظم مزینانی’

کلاغ های کاغذی

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د

اين بار كلاغهاي شعر بر صفحات كاغذي ذهن شاعر سروده هاي ديگري نقش مي كنند كه بيانگر افكار و مفاهيم مورد علاقه اوست در نگاه به زندگي و طبيعت. تصاوير زيبايي نيز زينت بخش سروده هاي شاعر است.
تنها انار خندید

• تولید شده در سال ۱۳۷۴ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج

كتاب مجموعه سروده هاي زيباي شاعر است با زباني ساده و روان براي كودكان. اين مجموعه به همراه تصاويري شاد و زيبا، جذّابتر و خواندني تر شده است.
برگزیده شعر کودکان

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج

مجموعه اشعار اين كتاب برگزيده سروده هايي است از شاعران مختلفي كه براي كودكان مي سرايند. تصاوير شاد و زيباي كتاب نيز اشعار زيباي آن را همراهي مي كند.
دریای گمشده

• تولید شده در سال ۱۳۷۱ • Category: سفرنامه, گروه سنی ه, گروه سنی د

نويسنده با يك عكاس و يك راننده سفر خود را آغاز مي كند و در شاهرود با يک راهنما كه به آنها مي پيوندد سفر چهار نفره خود را به كوير ادامه مي دهد. به باور اهالي كوير، سرزمين بين كاشان و سمنان در قديم سراسر دريا بوده است. كشتيها از كاشان حركت كرده و در ساحل سمنان پهلو مي گرفته اند. با شنيدن اين نكته، خاطره دريايي گمشده ذهن و خيال نويسنده را مشغول مي كند و در طول سفر خود سعي مي كند تاريخ را در مكانهاي مختلفي كه به آنجا مي رود مشاهده كند. تصاويري كه به همراه مطالب در كتاب آورده شده، هم بيانگر لحظاتي اززندگي مردم كوير و هم بيانگر زندگي خود كوير است.
پنج روز در نیمروز

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: سفرنامه, گروه سنی د

‘‘نيمروز‘‘ يكي از نامهاي قديمي سرزمين سيستان است. اين بار، مسافر سرزمينهاي دور در مكان و زمان،‌كه به همراه يك عكاس و يك راننده سفر خود را آغاز كرده است قصد آن دارد تا كوله بار سفرنامه خود را كه از توصيف طبيعت نه چندان ملايم سيستان، از مردم و زندگي آنها، از رود هيرمند و سدهاي آن، از درياچه هامون، از كپرهاي صيادان، از قحطيهاي طولاني، از دشت بادهاي ١٢٠ روزه- بادهايي كه سرعتشان گاه به ١٢٦ كيلومتر در ساعت مي رسد و هديه شان براي باغها، خانه ها، گهواره بچه ها، ظرفهاي غذا و حتي چشمها و گوشها همواره شن است- از گرماي خشك آن سرزمين و... آكنده است در برابر خوانندگان بگشايد. شايد تصاوير زنده و گويايي كه در اين كوله بار آورده شده است خوانندگان را از تحمل رنج سفري چنين دور و دشوار برهاند.