Posts Tagged ‘محمد شریعتی’

رخش

• تولید شده در سال ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ه

کم کم خاطره ها جان می گیرند و چیزهای زیادی را به یاد می آورم. صدای پای اسبها توی سرم است. افتاده ایم توی علف زارها و بیشه ها. زده ایم به گله ی آهوها. بوی آب و علف هوا را پر کرده است...