Posts Tagged ‘محمد علی سلیمان زاده’

گرگ ومیش(براساس شعری ازسعدی)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: پویانمایی, تولیدات ویژه

میان تاریکی و روشنی در هوای گرگ و میش گرگ قصد دیدن گوسفند را دارد. گوسفند در انتظار رهایی گرگ ومیش را نظاره می کند...
کلاغی که می خواست قویترین باشد

• تولید شده در سال ۱۳۷۷ • Category: پویانمایی

کلاغي متولد مي شود. او که قصد دارد قوي ترين کلاغ دنيا باشد، با همه موجودات درمي افتد و بر همه پيروز مي شود. او که ديگر کسي را براي نبرد نمي يابد. با تصوير خود در آب به جنگ مي پردازد . اما غلبه بر خود بسيار دشوار است و... .