Posts Tagged ‘محمد فیض آبادی’

بعد از کلاس

• تولید شده در سال ۱۳۷۱ • Category: پویانمایی

بعد از اينكه دانش آموزان كلاس را ترك مي كنند. يك تكه گچ و تخته پاك کن شروع به كشيدن نقاشيهاي بر روي تخته سياه مي كنند كه با ماجراهاي شادي همراه است