Posts Tagged ‘محمد مقدم’

مریم

• تولید شده در سال ۱۳۷۵ • Category: پویانمایی

كوچك ترين دختر يك خانواده، آن قدر در مصرف صرفه جويي مي كند كه دچار ماجرايي عجيب مي شود. اين ماجرا كه معلوم نيست در خواب يا بيداري براي او اتفاق مي افتد. سبب مي شود تا مريم پي ببرد
درخت بخشنده

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: پویانمایی

پسر بچه و درختي در طي ساليان طولاني دوستان هم بودند. پس از بزرگ شدن پسر، زندگي ديگر براي او مانند گذشته نيست. او ديگر نيازي به بالا رفتن از درخت، بازي و خوردن ميوه هاي درخت ندارد. اما درخت مانند هميشه بخشنده است... .
بعد از کلاس

• تولید شده در سال ۱۳۷۱ • Category: پویانمایی

بعد از اينكه دانش آموزان كلاس را ترك مي كنند. يك تكه گچ و تخته پاك کن شروع به كشيدن نقاشيهاي بر روي تخته سياه مي كنند كه با ماجراهاي شادي همراه است
از بی نهایت

• تولید شده در سال ۱۳۶۸ • Category: پویانمایی

نمايش مجازي اين اصل علمي و فلسفي كه مطالعه كوچك ترين پديده ها همان را باعث مي شود كه بررسي بزرگ ترين كهكشان ها و ستارگان، زيرا در پايان، كوچك ترين ذرات بنيادين ابتداي خلقت به گونه اي نمادين، به بزرگ ترين پديده هاي هستي بدل مي شود.