Posts Tagged ‘محمود جوانبخت’

مهربان مثل مسیح

• تولید شده در سال ۱۳۸۰ • Category: داستان, گروه سنی ج

در زماني که رهبر انقلاب در دهکده نوفل لوشاتو در فرانسه بود و مردم ايران منتظر بازگشت او بودند، مردم آن دهکده شاهد رفت و آمدهاي زيادي به دهکده خود بودند و خاطرات زيادي ازآن زمان دارند. اين هم خاطره اي است از يکي از کودکان مسيحي آن دهکده.
سقوط خرمشهر

• تولید شده در سال ۱۳۸۰ • Category: دفاع مقدس, گروه سنی د

روايت حملة نيروهاي عراقي به شهري که خرمي و نشاط زندگي درآن ظرف چند لحظه پايمال آتش و خون و مرگ شد. روايت دفاع قهرمانانه بچه هاي خرمشهر و ديگر نيروهاي مدافع شهر با تجهيزات اندک در برابر قويترين نيروي زرهي تا دندان مسلح منطقه. اگرچه نيروهاي مدافع از شهر در چهارم آبان ماه سال ١٣٥٩ مجبور به عقب نشيني شدند، اما قضاوت تاريخ از اين دفاع قهرمانانه چيز ديگري است.
خاطرات بچه های انقلاب ١

• تولید شده در سال ۱۳۷۸ • Category: داستان, گروه سنی ب

كتاب حاضر مجموعه داستانهايي است از زبان بچه ها در حال و هواي اواخر رژيم شاه و تحولات سريع آن زمان. در همه تحولات اجتماعي، كودكان و نوجوانان نيز به نسبت خودشان گاه نقشهاي مهمي بازي مي كنند كه غالباً در چشم بزرگترها نامحسوس است، اما براي خود بچه ها عين زندگي است.
آبی+قرمز

• تولید شده در سال ۱۳۷۷ • Category: داستان, گروه سنی د

كتاب حاضر داستان خاطرات پسركي است از كلاس و درس و همبازيهايش و مسابقه فوتبال آنها و شوق و آرزوي او براي داشتن يك پيراهن ورزشي آبي رنگ. اين خاطرات با بعضي وقايع اواخر رژيم شاه و سقوط آن به دست مردم پيوند مي خورد و پسرك نيز آرزوي خود را به شعله هاي آتش مي سپاردكه سمبل سوزاندن بقاياي تعلق به آن رژيم است.
جا مانده از کاروان

• تولید شده در سال ۱۳۷۶ • Category: داستان, گروه سنی ج

زماني که لشکر ابن سعدخانواده اهل بيت را همچون اسير به کوفه مي آورد، عبدالله بن عفيف که يک چشم خود را در جنگ جمل و ديگري را در جنگ صفين از دست داده است خاطرات گذشته را که پا به پاي حسين با لشگر معاويه جنگيده است به ياد مي آورد و اشک مي ريزد. زماني که ابن سعد در مسجد کوفه به خانواده رسول خدا اهانت مي کند، عبدالله بر او مي شورد و او را دروغگو مي خواند. ابن سعد توطئه اي مي چيند تا اين آخرين بازمانده از قافله شهدا را اسير کند و ... .