Posts Tagged ‘محمود ماهرالنقش’

نگاهی به کاشیکاری ایرانی

• تولید شده در سال ۱۳۸۳ • Category: آموزشی, گروه سنی و

كاشيكاري ايراني كه از پيچيدگيهاي خاصي برخوردار است در طول نسلها انتقال يافته و در هر دوره هنرمندان كاشيكار بر اين گنجينه افزوده اند تا اينكه به شکل امروزي خود تكامل يافته است. استفاده از علم هندسه و نظم و تناسب شگفت انگيز در نقشها و طرحهاي مختلف اين هنر، همگي دسترنج هنرمنداني است كه در طول تاريخ از خود به يادگار گذاشته اند. اين هنرمندان همان طور كه نقش را بوجود مي آوردند براي شناخت و كاربرد آن نيز نامي بر مي گزيدند.هنر گره كشي يكي از هنرهاي زيبا در كاشيكاري ايراني است كه از قواعد خاص خود برخوردار بوده و داراي زير نقشهايي است كه در زمانهاي گذشته به آن خط كور يا " خطوط قاعده " مي گفتند. در اين كتاب به اميد بهره مندي هرچه بيشتر نوجوانان، اصول اين قواعد به شكل ساده اي همراه با طرحهاي زيبا بازگو شده است.