Posts Tagged ‘مصطفی کی پور’

کودک و کبوتر

• تولید شده در سال ۱۳۶۸ • Category: فیلم کوتاه

پسر بچه اي سعي مي كند دوستي براي كبوترش بيابد تا او را از تنهايي بيرون بياورد. سرانجام، كبوتري سفيد از بالاي خانه پسرك پرواز مي كند و... .