Posts Tagged ‘مظفر سالاری’

زیرسایه درختان توت

• تولید شده در سال ۱۳۷۶ • Category: زندگی نامه, گروه سنی د

روحانيان و دانشمندان بزرگ شيعه شبيه ترين انسانها به پيامبر (ص) و امامان (ع) هستند. عطر و طراوت سخنان آنان، شجاعت، فروتني، سلحشوري، قناعت، عدالت و ... آنان را مي توانيم در مقياسي کوچکتر، اما نزديکتر، در رفتار علماي بزرگ و پارساي شيعه بازيابيم. داستانهايي که در اين مجموعه گرد آمده اند براساس حکايتهاي واقعي از زندگي روحانيان بزرگ نقل شده است و روايت آنها به گونه اي است که دريچه اي به فضاي زندگي و شخصيت آن بزرگان براي خوانندگان بگشايد.