Posts Tagged ‘مهدی جعفری’

همه روزهای خوب

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: فیلم کوتاه

مینا دختربچه ۷ ساله یك روز در مسیر خانه به ‏مدرسه و در حاشیه یك دیوار قدیمی كه درخت ‏سیبی از بالای دیوار به بیرون آویزان شده بود ‏یك سیب پیدا می‌كند كه...‏
هر کجا بروم آسمان مال من است

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: مستند

این فیلم نگاهی دارد به اوقات فراغت كودكان ‏پناهنده افغانی و عراقی در مهمانشهرهای ‏ایران.‏