Posts Tagged ‘مهدی معینی’

نقلی (٣)

• تولید شده در سال ۱۳۷۳ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف

مجموعه نقلي، داستانهايي از زندگي او و پدربزرگش است. نقلي پسر بچه زرنگ و باهوشي است كه در يك روستا زندگي مي كند و هميشه با دقت به اطراف خود نگاه كرده و خيلي چيزها ياد مي گيرد. در اين مجموعه كتابها، به زبان تصوير با كارهاي نقلي و آموخته هاي او آشنا مي شويم.
پروانه

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف

در اين كتاب، با طرحي ابتكاري و به كمك تصاوير، مراحل مختلف زندگي كرم ابريشم تا تبديل شدن به يك پروانه زيبا ارائه شده است.
این گله…این هم غنچه

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: سرگرمی, گروه سنی الف

معرفي بعضي حيوانات و اشياي پيرامون و ... با زباني ساده و آهنگين،‌همراه با تصاوير زيبا، در ذهن كودكان بهتر نقش مي بندد.
گل و گلبرگ

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف

كتاب، مجموعه گلهاي زيبايي است كه هر يك به تناسب شباهتي كه با يكي از اجزاي بدن دارد، در اين مجموعه آورده شده است.
گلخانه

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی ج

كتاب حاضر، گلداني است با انواع گلهاي زيبا،‌همچون لحظات شاد و زيبا در زندگي شما. لحظه ها، روزها، ماهها و سالها نيز در زندگي هر كسي همچون گلهاي مختلف رنگارنگند و هر كدام عطر و بوي خاص خود را دارند. مي خواهيد رنگ آنها را ببينيد؟
چه فرق می کند؟

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب

هر وسيله اي براي كاري است. با مدادتراش نمي توان گوشت چرخ كرد و با مداد پاك كن نمي توان شيشه پاك كرد. بنابراين، بهتر است از هر وسيله در جاي خود استفاده كنيم و هر چيزي را هم سر جاي خود قرار دهيم.
قبل از هر کار

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: آموزشی, گروه سنی ب

هر كسي كاري انجام مي دهد،‌مثلا شام مي خورد، بازي مي کند، ‌مشق مي نويسد و... . اما قبل از هر كاري کار ديگري انجام مي دهد و چيزي مي گويد. مي دانيد چه کاري و چه چيزي؟
جای گلدان خالی

• تولید شده در سال ۱۳۶۸ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف

كتاب مجموعه طرحهايي است از دسته گلهاي زيبا كه با نقاشي كودكان مي توانند به رنگهاي گوناگون و زيبا جلوه كنند و در يك گلدان خالي! كه به همين منظور تهيه شده است، قرار گيرند. اما آيا باز هم گلدان پر خواهد شد؟