Posts Tagged ‘مهدی هاشمی’

بال های سپید

• تولید شده در سال ۱۳۷۷ • Category: فیلم سینمایی

اين فيلم داستان گروه تئاتري از دانش آموزان جوان است که به ديدار يک استاد تعزيه مي روند و از طريق ديدار با استاد، آنها سفري به خاطرات کودکي او مي کنند. سفري شگفت انگيز که آنها را با جواني به نام مراد آشنا مي کند. کسي که پس از ماجراهاي بسيار بدل به استاد مي شود