Posts Tagged ‘مهرداد نعیمیان’

آدمک کارتونی

• تولید شده در سال ۱۳۶۸ • Category: پویانمایی

پسر بچه اي شيطانك قرمز فيلم "آدمك كارتوني" را براي خود برمي دارد. اما خيلي زود پي مي برد كه فيلم بدون شيطانك، بچه ها را نمي خنداند. بنابراين، دوباره شيطانك را به فيلم بازمي گرداند