Posts Tagged ‘مژگان کلهر’

هی با من دوست می شوی؟( کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف

کفشدوزک خیلی دلش می خواست با عنکبوت دوست شود. چون عنکبوت یک تاب قشنگ داشت. کفشدوزک دلش می خواست تاب بازی کند اما نمی دانست که ...
مهارتهای زندگی برای کودکان

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: آموزشی, گروه سنی ب, گروه سنی ج

کودکان هر روز با چیزهای زیادی در زندگی خود برخورد می‌کنند که هر کدام از آنها برایشان جالب و شگفت‌انگیز است. پرسش های پایان ناپذیر آنان دربارۀ هر آنچه می‌بینند و احساس می‌کنند راهی است برای آگاه شدن آنها از رمز و راز پدیده‌ها و ورود در دنیای بزرگ‌ترها. کتاب حاضر زمینه‌ای است برای کمک به بزرگ‌ترها در همراه شدن با کودکان‌شان برای یافتن پاسخ‌های مناسب و آموزش بسیاری از نکته‌های زندگی اجتماعی به آنها.
هی، با من دوست می شوی؟

• تولید شده در سال ۱۳۸۴ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف

آدم اول باید چشمهایش را خوب باز کند و بعد از آن دوست خودش را انتخاب کند .اگر این کار رانکند، ممکن است مثل کفشدوزک گول تارهای قشنگ عنکبوت را بخورد و دلش بخواهد که روی تارهای او تاب بازی کند. آن وقت است که ناگهان ... . داستان ساده و زیبای حاضر همراه تصاویر قشنگ چشم بچه ها را برای ورود به دنیای واقعی بازتر می کند.
کسی که موهایم را شانه زد

• تولید شده در سال ۱۳۸۲ • Category: داستان, گروه سنی ه

دراين مجموعه داستان کوتاه حکايت دخترکي خردسال را مي خوانيد که از دلتنگي ها، علاقه ها، بازيها، دوستي و دشمني هاي خود براي شما حرف مي زند و به شما اجازه مي دهد تا با نگاه او به زندگيش نگاه کنيد و در بخشي از احساس و تجربة او از دوران کودکي شريک شويد.