Posts Tagged ‘نازنین سبحان سربندی’

نشانی

• تولید شده در سال ۱۳۸۴ • Category: پویانمایی

شخصیت فیلم به دنبال آدرسی است و علامت‌های ‏مختلف او را راهنمایی می‌كنند.‏
اتّحاد

• تولید شده در سال ۱۳۶۸ • Category: پویانمایی

كبوتران با اتحاد و هماهنگي و بهره گرفتن از نيروي همديگر موفق به گريز از دام صياد مي شوند. (بر اساس داستاني از كليله و دمنه)
قالی

• تولید شده در سال ۱۳۵۹ • Category: پویانمایی

فيلمي درباره قالي و قاليبافي است كه در آن از كودكي از طريق نقش هاي قالي به دنبال روياهايش مي رود.