Posts Tagged ‘ناصر تقوایی’

رهایی

• تولید شده در سال ۱۳۵۰ • Category: فیلم کوتاه

يكروز صبح. پسركي به نام "دادا" در يكي از بنادر جنوب. ماهي قرمزي را صيد مي كند و دوست او "ماشو" از ماهي خوشش مي آيد و در فرصتي مناسب آن را مي ربايد. بين آن دو دعوايي صورت مي گيرد كه منجر به شكستن سر ماشو مي شود. مادر ماشو به شكايت مي آيد و پدر دادا براي تنبيه او را در اتاقكي حبس مي كند. در اين مكان دادا با ماهي تنها مي شود و كم كم به اين نتيجه مي رسد كه ماهي هم مثل او در حبس است و آرزوي رهايي دارد.