Posts Tagged ‘ناصر زراعتی’

راننده

• تولید شده در سال ۱۳۵۹ • Category: مستند

اين فيلم درباره اهميت رانندگي به عنوان يك شغل و خدماتي است كه مي تواند انجام دهد.
رفتگر

• تولید شده در سال ۱۳۵۷ • Category: مستند

اين فيلم درباره وظايف شهرداري در مقابل مردم و متقابلا وظايف مردم نسبت به تميز نگاهداشتن شهر صحبت مي كند و نشان مي دهد كه چگونه گروهي تلاش مي كنند تا مشكلات شهري را برطرف سازند
پست

• تولید شده در سال ۱۳۵۴ • Category: فیلم کوتاه

در اين فيلم چگونگي رسيدن نامه از يك شخص به شخصي ديگر و يا از شهري به شهر ديگر نمايش داده مي شود. همچنين در رابطه با تاريخچه پست در ايران هم توضيحاتي داده شده است