Posts Tagged ‘ناصر کشاورز’

گنجشک و پروانه

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف

خوب بودن، صاف و ساده مثل آب، گرم بودن، مثل نور آفتاب، چشمه بودن، راهي دريا شدن، دوست بودن با زمين آسمان، شعر را در باغ دل‌ها كاشتن، ميوه‌هاي همدلي برداشتن، مجموعه شعرهايي از باران و نور پرنده و پروانه و... با نقاشي‌هاي زنده و زيبا براي كودكان.
پر زرد قناری

• تولید شده در سال ۱۳۸۳ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف

كتاب،مجمو عه سروده هايي است براي كودكان، با نگاهي تازه به اشياي محيط زندگي. نقاشيهاي شاد و زيبايي نيز سروده ها را زينت داده است.
فرشته ای ازآسمون

• تولید شده در سال ۱۳۸۰ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف

داستاني زيبا از دلهاي پاک و مهربان کودکان که جايگاه فرشته هاي خداوند است. زبان داستان زبان شعري زيباست همراه با نقاشيهاي قشنگ ومتناسب با تخيل زيباي کودکان.
سیب جان سلام

• تولید شده در سال ۱۳۷۸ • Category: شعر, گروه سنی ب

كتاب مجموعه سروده هايي است از ذهن كودكان و با زبان ساده كه دنياي رنگارنگ و پر از كنجكاوي آنها را تصوير مي كند. نقاشيهاي كتاب نيز موضوع سروده ها را به زبان تصوير بيان مي كند.
بوی گردوهای کال

• تولید شده در سال ۱۳۷۶ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د

"بوي گردوهاي کال" عنوان مجموعه اي از سروده هاي زيباي شاعر است که مي توان آنها را ردپاي نگاه شاعر به آن سوي اشيا يا ذهن و ضمير آنها دانست. در اين مجموعه، خواننده همراه با شاعر به راز سبز "برگهاي کاغذي" مي انديشد.
آه پونه

• تولید شده در سال ۱۳۷۶ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د

"آه پونه" عنوان يکي از سروده هاي اين مجموعه است. در اين مجموعه از سفر از آسمان پر از پرواز روستا تا آسمان پر از آهن و دود شهر، جادوي آب، نگاه نرگس، قطره هاي شعر، شور دريا و ... با زبان ساده و روان سخن رفته و همه سروده ها با تصاويري شاد و زيبا همراه شده است.
چکه ای آواز تکه ای مهتاب

• تولید شده در سال ۱۳۷۳ • Category: شعر, گروه سنی ج

كتاب حاضر مجموعه اشعاري است از قهر و آشتي، آواز و مهتاب،‌ آب و آسمان، پيرمرد و پاييز و... كه با زباني ساده و روان در كنار تصاويري زيبا ارائه شده است.
باغ رنگارنگ، آواز قشنگ

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: شعر, گروه سنی ب

باغ رنگارنگ پر از آوازهاي قشنگ است؛ آوازهايي در مورد گل، عروسك، شاپرك و… . تصاوير شاد و زيبايي نيز به همراه آوازهاي قشنگ، باغ رنگارنگ را زيباتر كرده است.
برگزیده شعر کودکان

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج

مجموعه اشعار اين كتاب برگزيده سروده هايي است از شاعران مختلفي كه براي كودكان مي سرايند. تصاوير شاد و زيباي كتاب نيز اشعار زيباي آن را همراهي مي كند.
پاییز خانم

• تولید شده در سال ۱۳۷۱ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف

كتاب مجموعه اشعاري است به زبان ساده از پاييز و خورشيد، از مورچه و گربه، از بمب و ماهي و... كه با تصاوير زيبايي همراه شده است.